Sky Hero Spy & Spyder 販売開始いたします。

Posted on by on 9月 11th, 2013 | 0 Comments »

ベルギー SkyHero Spy & Spyder の販売を開始いたします。

DSC_4456

Spy 同軸反転 6ローター 600mm-900mm
Spyder 4ローター & 同軸反転8ローター 700mm-1000mm まで、各種ございます。

Spy 750mm
SKH00-302 SPY MEDIUM

Spy 900mm
SKH00-303 SPY LARGE

Spyder700mm
SKH00-401 SPYDER SMALL

Spyder850mm
SKH00-402 SPYDER MEDIUM

Spyder1000mm
SKH00-403 SPYDER LARGE


« MoVI M10 マニュアル&コンフィグレーター 公開
Sky Hero Spy 900mm »